مشاهده همه 3 نتیجه

وبینار رسیدگی مالیاتی

روز: 9و10 دی 1400                       ساعت: 17 الی 20
6 ساعت
4,500,000 1,800,000 ریال

وبینار بررسی سامانه‌های مالیات و بیمه

روز: 1400/09/25                       ساعت: 19 الی 21
2 ساعت
1,000,000 480,000 ریال

وبینار انواع ثبت اسناد حسابداری

روز: 1400/09/18                         ساعت: 19 الی 21
2 ساعت
1,000,000 290,000 ریال