کارگاه آموزشی اظهارنامه مالیاتی

10 / 10
از 1 کاربر

کارگاه اظهارنامه مالیاتی

مطالبی که در کارگاه حقوق و دستمزد ارائه می گردد :

  • آشنایی با انواع اظهارنامه های عملکرد
  • آشنایی با زمان  ارسال اظهارنامه های عملکرد
  • آشنایی اجمالی با قوانین مالیاتی مرتبط با اشخاص حقوقی
  • ارائه تراز آزمایشی شرکت نمونه
  • تکمیل فرم خام اظهارنامه مبتنی بر تراز آزمایشی شرکت نمونه
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :