تهیه صورت های مالی

10 / 10
از 1 کاربر

نتیجه فعالیت های مالی یک شرکت و سازمان که در یک بازه زمانی خاص انجام میشود را صورت مالی میگویند. صورت مالی در واقع گزارشی از عملکرد مالی شرکت میباشد که طبق درخواست کارفرما در بازه زمانی خاصی تهیه میشود. اما نوعی از صورت مالی وجود دارد که به آن صورت های مالی اساسی میگونید. در تهیه صورت های مالی اساسی نسبت به حساسیتی که دارد باید دقت زیادی  در اصول حسابداری و استاندارد های آن صورت میگیرد. در تهیه صورت های مالی اساسی مواردی همچون ترازنامه، سود و زیان شرکت، سود و زیان جامع و همچنین صورت جریان وجوه نقد مد نظر قرار میگیرند. در ادامه به هر یک از مواردی که در تهیه صورت های مالی اساسی در نظر گرفته میشود اشاره خواهیم نمود.

تهیه صورت های مالی

تهیه صورت های مالی اساسی

اولین موردی که در تهیه صورت های مالی اساسی مد نظر قرار میگیرد ترازنامه میباشد. ترازنامه به بیان صورت وضعیت مالی شرکت در بازه زمانی مشخص گفته میشود. اگر بخواهیم ترازنامه را با زبانی ساده تر شرح دهیم باید بگوییم که ترازنامه بیانگر و مشخص کننده میزان دارایی، بدهی و همچنین سرمایه شرکت میباشد.

دومین مورد در تهیه صورت های مالی اساسی صورت سود و زیان میباشد. صورت سود زیاد همانطور که از نامش نیز پیداست میزان درآمد، سود و همچنین هزینه یک شرکت را در طول یک  بازه زمانی مشخص میکند و صاحبان مشاغل بر اساس میتوانند نسبت به سرمایه گذاری و یا عدم سرمایه گذاری و همچنین عملکرد کلی شرکت تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

سود و زیان جامع که در تهیه صورت های مالی اساسی تنظیم میشود در واقع گزارشی را از افزایش و یا کاهش در آمدها را نمایان میکند. در سود و زیان جامع دو مورد نمایان میشوند که میتوان به سود و زیان خالص و سایر در آمد ها و هزینه های شناسایی شده اشاره نمود.

صورت جریان وجوه نقد در تهیه صورت های مالی اساسی هر گونه تغییرات در وجوه نقد شرکت را نمایان میکند. هر گونه تغییراتی در وجوه نقد شرکت در یک بازه زمانی خاص با این روش از تهیه صورت های مالی اساسی آشکار و مشخص میشوند.

تهیه صورت های مالی اساسی در گروه مالی و آموزشی شایسته محاسب

تهیه صورت های مالی اساسی در گروه مالی و آموزشی شایسته محاسب یکی از خدماتی است که توسط کارشناسان برجسته این شرکت صورت میگیرد. تهیه صورت های مالی اساسی در گروه مالی و آموزشی شایسته محاسب با دقت بالا و اصولی ترین روش ها انجام میشود.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :