اظهارنامه مالیاتی

10 / 10
از 1 کاربر

اظهار نامه مالیاتی در واقع به کارنامه مالی یک شرکت در طول دوره یک سال مالی گفته میشود. اظهارنامه مالیاتی به صورت سالیانه به سازمان امور مالیاتی تحویل داده میشود و تمامی اشخاصی حقیقی و حقوقی مکلف هستند تا تمامی بندهای آن را تکمیل کنند. مطابق با قوانینی که سازمان امور مالیاتی تعیین نموده است تمام اشخاص و صاحبان مشاغل کوچک و بزرگ موظف هستند تا اظهارنامه مالیاتی خود را بصورت سالیانه تنظیم و تهیه کرده و سپس به سازمان مالیاتی ارائه دهند. از جمله افرادی که در کشور ما موظف به تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی هستند میتوان به کلیه افراد حقیقی و حقوقی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در خارج از کشور مشغول به فعالیت هستند و تمام اشخاصی غیر ایرانی که در کشور به کسب در آمد مشغول هستند اشاره نمود.

اظهارنامه مالیاتی

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

تهیه وتنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیز باید به صورت سالیانه انجام شده و بعد از پر کردن فرم به سازمان مالیاتی تحویل شود. مالیات بر ارزش افزوده به بیان ساده در حقیقت به اختلاف بین ارزش کالا و خدمات فروخته شده و ارزش کالا و خدمات خریداری شده گفته میشود. چند سالی است که سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی بر ارزش افزوده را برای اشخاص حقوقی و حقیقی در نظر گرفته است و تمام این اشخاص موظف هستند تا این نوع اظهارنامه را نیز در راس تاریخ مقرر به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند. تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده کاری بسیار دقیق و حساس است و باید توسط کارشناس و یا کارشناسانی  انجام شود که تجربه بالایی در این زمینه داشته باشند.

اظهارنامه مالیاتی در گروه مالی و آموزشی شایسته محاسب

شرکت ها و موسسات زیادی امروزه تاسیس شده اند که در زمینه تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی فعالیت میکنند که همگی آنها نیز در شعارهای تبلیغاتی خود به چند ویژگی اشاره میکنند. دقت بالا در تهیه اظهار نامه مالیاتی، قیمت مناسب و همچنین تهیه اظهارنامه مالیاتی در کمترین زمان از جمله شعارهای تبلیغاتی این شرکتها محسوب میشود. اما بسیاری از این شرکت ها و موسسات چندان به شعارهایی که میدهند متعهد نیستند که همین موضوع نارضایتی متقاضی را در پی داشته است. تهیه اظهارنامه مالیاتی در گروه مالی و آموزشی شایسته محاسب بدون آنکه اغراقی در عملکرد خود داشته باشد با دقت بالا، قیمت کاملا مناسب و همچنین کوتاه ترین زمان انجام میشود و این مجموعه در طول سالها فعالیت خود توانسته با عملکرد مناسب این موضوع را اثبات نماید.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :