استانداردهای حسابداری

10 / 10
از 1 کاربر
 
شماره استاندارد عنوان استاندارد دانلود فایل
       مفاهیم نظری گزارشگری مالی pdf
1    ارائه صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1397) pdf
2   صورت جریانهای نقدی(تجدیدنظرشده 1397) pdf
3   درآمد عملياتي pdf
4   ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي- تجدیدنظر شده 1384 pdf
5   رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه - تجدیدنظر شده 1384 pdf
6   گزارش‌ عملكرد مالي pdf
8   حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا pdf
9   حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت pdf
10   حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ pdf
11   داراييهاي ثابت مشهود - (تجديد نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) pdf
12 افشاي اطلاعات اشخاص وابسته - تجديد نظر شده 1386 pdf
13   حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ pdf
14   نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري pdf
15   حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها pdf
16   آثار تغییر در نرخ ارز (تجدید نظر شده 1391 و اصلاح شده 1392) pdf
17   دارايي هاي نامشهود (تجديد نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) pdf
18   صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي - تجديدنظر شده 1384 pdf
19   ترکیبهای تجاری - تجديدنظر شده 1384 pdf
20 ‌  سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته - تجديدنظر شده 1389 pdf
21   حسابداري‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) pdf
22   گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) pdf
23   حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) pdf
24   گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري pdf
25   گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف pdf
26   فعاليت هاي‌ كشاورزي pdf
27   طرح هاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي pdf
28   فعاليت هاى بيمه عمومى pdf
29   فعاليت هاي ساخت املاک (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) pdf
30   سود هر سهم pdf
31   دارايي هاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده pdf
32   كاهش ارزش دارايي ها pdf
33   مزایای بازنشستگی کارکنان pdf
34   رویه های حسابداری،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات pdf
35   مالیات بر درآمد pdf
36   ابزارهای مالی_ ارائه pdf
37 ابزارهای مالی_ افشا pdf
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :